Archiwum aktualności

Aktualności

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

   przez Admin

Rejestracja i składanie wniosków rekrutacyjnych

 • 7 marca godz. 13.00
  Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych

 • 7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00
  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
  Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

 • 7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

*   *   *   *   *

Ważne! Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

*   *   *   *   *

Zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Harmonogram rekrutacji

 

*   *   *   *   *

Процедура набору до дитячих садків та дитячих садків при початкових школах

 • 7 березня год. 13:00
  Розміщення в системі набору пропозицій дошкільних закладів та закладів початкової школи.

 • 7 березня год. 13:00-22 березня год. 20:00
  Реєстрація у системі заявна вступ.
  Батьки заповнюють та реєструють заяву у системі. Після цього етапу редагування заяви буде
  неможливим.

 • 7 березня год. 13.00-23 березня год. 16:00
  Подання заяви
  про зарахування до дитячого садка разом з документами, що підтверджують відповідністькритеріям, які будуть враховані при відборі дитини до дитячого садка. Заява, підписана через довірений профіль та документи/заяви, що підтверджують відповідність критеріям, подаються батьками через електронну систему набору або паперова версія заяви з додатками подається до дитячого садка/школи за першим вибором.


Важливо! Копія довідки про необхідність спеціальної освіти, виданої на підставі інвалідності, завірена
батьками кандидата як вірна копія з оригіналу, повинна бути подана до кожного дитячого садка та школи, зазначених у списку пріоритетів, в яких були обрані інклюзивні групи. Копія рішення директора початкової школи про відтермінування обов'язкового навчання, завірена батьками кандидата як вірна копія, має бути подана до дитячого садка/школи, зазначеного на першій позиції у списку пріоритетів.

Правила набору
 Критерії відбору
 Графік набору

Więcej... Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Dzień otwarty

   przez Admin

Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” zaprasza przyszłych przedszkolaków z rodzicami na dzień otwarty w sobotę, 4 marca 2023 r. w godz. 9:00–11:00.

 

Więcej... Dzień otwarty


Tłusty Czwartek

   przez Admin

Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła.

Zgodnie z tradycją nasze panie kucharki przygotowały smakołyki dla wszystkich przedszkolaków.

Smacznego!

Więcej... Tłusty Czwartek


Zebranie z rodzicami

   przez Admin

Zapraszamy na zebranie półroczne z rodzicami. Zebrania odbędą się w poszczególnych grupach:

 • grupy I, II i III — w dniu 28 lutego 2023 r. o godzinie 16:30;
 • grupy IV, V i VI — w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 16:30.

 

Więcej... Zebranie z rodzicami


Kontynuacja edukacji przedszkolnej

   przez Admin

Szanowni Rodzice!

W dniach od 28 lutego do 6 marca do godz. 16:00 rodzice dzieci kontynuujących w roku szkolnym 2023/24 edukację przedszkolną w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek” powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2023 r.

Продовження дошкільної освіти
28 лютого-6 березня год. 16:00Подання заяви на продовження дошкільної освіти в наступному навчальному році.

Więcej... Kontynuacja edukacji przedszkolnej


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...