Grupa IV „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Emilia Reska
mgr Monika Śmigrodzka

Pomoc nauczyciela
Alicja Garbulewska

Woźna
Lucyna Tomaszek

Styczeń 2024

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Tak mija nam czas.
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Kim są rodzice moich rodziców?
 4. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?
 5. Gdzie puka sztuka?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wzbogacanie wiedzy na temat zegarów,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  odkrywanie litery s, S: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 •  zapoznanie ze sposobem odczytywania godzin na tarczy zegara,
 •  zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów,
 • rozwijanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • utrwalanie nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku,
 • dbanie o estetykę wykonywanej pracy,
 •  zapoznanie z zawodem zegarmistrza,
 •  wzbogacanie wiedzy o zimowych potrzebach zwierząt,
 •  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów,
 • odkrywanie litery n, N: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 •  zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 •  ćwiczenie dykcji,
 •  poszerzanie wiedzy o pracy leśniczego,
 •  poznawanie tropów zwierząt,
 •  wzbogacanie informacji przyrodniczych,
 •  rozwijanie umiejętności odczytywania kodu,
 •  odkrywanie litery b, B: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 •  rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 •  utrwalanie umiejętności przeliczania w zakresie 7,
 •  dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 •  utrwalanie wiedzy na temat sposobów spędzania czasu z dziadkami,
 •  zapoznanie z drzewem genealogicznym,
 •  utrwalanie nazw wybranych zawodów,
 • zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania wybranych zawodów,
 • poznanie form uczestnictwa w kulturze,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w teatrze, kinie, muzeum i filharmonii.

Piosenki i wiersze

„Co robią zimą dni tygodnia?”

sł. T. Fiutowska

Gdy tylko słońce na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek — zjeżdża na sankach.
Wtorek lepi bałwanka.
Środza narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: „Hej, baw się z nami!”
A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.


Listopad 2023

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Jesienny czas.
 2. Co powinienem wiedzieć o Polsce.
 3. A deszcz pada i pada.
 4. Zdrowie naszym skarbem.
 5. Co ułatwia pracę w domu?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • odkrywanie litery t, T: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych ,
 • rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania,
 • rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • odkrywanie litery i, I: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby: 6,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków,
 • odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem,
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • utrwalanie nazw specjalizacji lekarskich,
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • rozwijanie poczucia bycia częścią grupy,
 • odkrywanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wyznaczanie części wspólnej zbiorów,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań.

Piosenki i wiersze

„Polska”

sł. R. Przymus

Polska — to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska — Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.


Stron 1 z 2

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...