Deklaracja dostępności serwisu internetowego Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”

Wstęp Deklaracji

Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” — https://www.zielonyzakatek.waw.pl   

Data publikacji strony internetowej: 2004-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 11. brak dostępności niektórych funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

TAB — przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB — przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Borys, adres poczty elektronicznej p318@edu.um.warszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna siedziby Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]   

Budynek Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa

1. Sposób dojazdu

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego na stronie internetowej https://www.wtp.waw.pl

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Kochanowskiego 04 (kierunek Gwiaździsta: linia nr 197) znajduje się na ul. Rudnickiego w odległości ok. 500 m
 • Kochanowskiego 01 (kierunek Dw. Zachodni: 103; kierunek Gwiaździsta: 122; kierunek Wilanów: 180; kierunek Ursus Niedźwiadek: 197) znajduje się na ul. Rudnickiego, w odległości ok. 535 m
 • Kochanowskiego 02 (kierunek Metro Młociny: 103; kierunek os. Górczewska: 122; kierunek Chomiczówka: 180) znajduje się na ul. Kochanowskiego, w odległości ok. 626 m
 • Romaszewskiego 01 (kierunek Bródno Podgrodzie: 114; kierunek pl. Wilsona: 303) znajduje się na ul. Broniewskiego w odległości ok. 500 m
 • Park Olszyna 06 (kierunek Szczęśliwice: 186, 414) znajduje się w al. Armii Krajowej, w odległości ok. 600 m
 • gen. Maczka 04: (kierunek Nowodwory: 186; kierunek Bródno Podgrodzie: 414) znajduje się w al. Armii Krajowej, w odległości ok. 685 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • Romaszewskiego 03 (kierunek Wiatraczna: 22; kierunek Dw. Wschodni [Kijowska]: 28; kierunek Kielecka: 33; kierunek Wyścigi: 35) znajduje się na ul. Borniewskiego, w odległości ok. 470 m
 • Romaszewskiego 04 (kierunek Piaski: 22, 28; kierunek metro Młociny: 33; kierunek Nowe Bemowo: 35) znajduje się na ul. Broniewskiego, w odległości ok. 500 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu należącym do przedszkola. Dojazd możliwy jest od skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Rudnickiego, ulicą Jana Kochanowskiego w kierunku ul. Literackiej) — ok. 620 metrów. Parking czynny jest w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:30. Ograniczenie czasowe otwarcia parkingu spowodowane jest organizacją ruchu na drodze dojazdowej od ul. Jana Kochanowskiego.

Najbliższe miejsce parkingowe dostępne bez ograniczeń czasowych znajduje się na ul. Jana Kochanowskiego w odległości ok. 160 m od Przedszkola.

2. Wejście do budynku

Budynek znajduje się wewnątrz osiedla ograniczonego ulicami Literacką i Jana Kochanowskiego.

Do budynku Przedszkola prowadzi jedno wejście, które znajduje się w ścianie frontowej budynku. Dojście od głównej furtki jest równe, bez nachylenia.

Na terenie przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością. Parking dostępny jest wyłącznie w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 17:30. Ograniczenie wynika z organizacji ruchu na drodze dojazdowej do parkingu.

Na drodze dojścia z parkingu do budynku jest pochylnia dla wózków (8% nachylenia) o szerokości 120 cm.

Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Wejście wyposażone jest w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

3. Budynek

Budynek jest dwupoziomowy, dostępna jest winda dostosowana dla osób poruszających się na wózku (szerokość drzwi powyżej 90 cm).

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

Na obu poziomach budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dla piętra drogę ewakuacyjną stanowi klatka schodowa. Na parterze dodatkowe wyjścia z sal zajęć nr 3 i 4, z sali gimnastycznej i z szatni na ogród przedszkolny.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...