Grupa III „Kotki”

Wychowawcy
mgr Magdalena Ciesielska-Głos
mgr Anita Raca

Woźna
Bogusława Rubin

Luty 2024

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. W karnawale
 2. Mroźne krainy
 3. Płynie Wisła, płynie
 4. Sztuka wokół nas

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków;
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w Sali i na powietrzu;
 • prawidłowe reagowanie na tempo i dynamikę utworu;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych wg instrukcji słownych i obrazkowych;
 • rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych;
 • kształtowanie umiejętności panowania nad  emocjami;
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenia się do kodeksu norm zachowania;
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę;
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi;
 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „N”, „n”;
 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”;
 • wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia;
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego;
 • zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”;
 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów;
 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów;
 • poznanie zapisu liczby „0”;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów ,niezbędnej do nauki czytania;
 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski;
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”;
 • wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji;
 • spokojne słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym;
 • wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie;
 • radzenie sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny;
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem;
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju;
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy, rozumienie pojęcia „stolica”;
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości-stolicy, najważniejszych rzek, gór,  wskazywanie granic w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego;
 • wdrażanie do szanowania odmiennych opinii;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki,  dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną;
 • poznanie liter „w”.

Piosenki i wiersze

„Nasza Wisła”

(wiersz)
sł. T. Plebański

Gdzie ma źródło? Niech pomyślę…
Jak to gdzie? To jasne! W Wiśle!
Wkrótce Kraków mija żwawo.
Potem wita się z Warszawą.
Jeszcze Toruń, Gdańsk, Pomorze,
Bo tam wpływa Bałtyk, w morze
I to jest już cały bieg
Tej królowej polskich rzek.

 

„Zimowe zabawy”

muz. i sł. R. Szczypior

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!
Ta zima wcale nie jest zła
Tańczy śnieg wokół nas
Zimowych zabaw czas!

Para nart, kijki dwa
Gogle tez narciarz ma
Taki sprzęt to nie żart
Narciarz biegnie już na start.

Ref. Hu…

Co za dźwięk, co za styl,
Łyżwa w przód, łyżwa w tył
Łyżwa w tył, łyżwa w przód
Ale śliski jest ten lód!

Ref: Hu…

Kulę tocz albo dwie
Może trzy… czemu nie
Bałwan nos zimny ma
To zupełnie tak jak ja!


Data

Temat dnia

Podstawa programowa.

Temat kompleksowy „W karnawale”

01.02

„Jak się tańczy w karnawale”

III7,I5,IV2,IV9,IV15,IV1,IV8

02.02

 „Bale jak z bajki”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

05.02

„Zatańczymy krakowiaka”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

06.01

„Balonowy zawrót głowy”

I5,IV2,IV12,IV9,IV15,IV7,IV13,III7,IV18

07.02

„Mały wielki karnawał”

IV7,IV2,III5,III7,I5,IV1,IV9,IV12

08.02

„Zero”

III5,II4,I9,I7,IV15,IV6,IV7

09.02

„Bal na 100 par”

IV2,IV5,III5,I9,IV1,III5,IV7,IV2,IV1

Temat kompleksowy: ”Mroźne krainy”

12.02

„Arktyka i Antarktyda”

IV2,IV19,IV12,I5,IV18,I9

13.02

„Grenlandia”

I5,IV19,IV2,IV13,IV4,III5,IV8,IV7,

14.02

„Rozmowa misia polarnego”

IV2,I5,IV4,IV6,IV13,IV7,I5,

15.02

„Pingwinkowa rodzina”

IV18,IV2,I5,IV7,IV11,III7,

16.02

„W krainach śniegu”

IV2,IV12,I5,IV7,IV1,I5,

Temat kompleksowy: „Płynie Wisła ,płynie”

19.02

„Rzeka Wisła”

III5,IV2,I5,III2,III1,IV15,I7,II8

20.02

„Kraków”

IV19,I5,III2,IV12,IV4,IV8,

21.02

„Warszawa w legendzie”

IV2,I5,II1,I7,I5,IV8,

22.02

„Pierniki z Torunia”

III5,I9,IV7,IV8,IV15,IV14,IV9,IV2,I7

23.02

„Gdańsk ”

I7,IV8,I3,III2,IV5,III5,III1, IV9, I4,I6

Temat kompleksowy : „Sztuka wokół nas”

26.02

„Sztuka to…”

IV18,IV6,,I5,IV2,IV6,IV9,

27.02

„Rzeźbiarstwo to ciężka praca”

III5,I5,I6,IV9,IV13,IV20,IV8,

28.02

„Piękno architektury  i malarstwa w naszym otoczeniu”

IV18,IV6,I5,IV2,IV11,IV7,IV1,

29.02

„Muzyka przyjemna dla ucha”

IV7,IV2,IV12,I5,III1,III7,IV7,IV6

Grudzień 2023

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. W świecie teatru.
 2. Kulinarne wyzwania.
 3. Świąteczny czas.
 4. Nowy rok tuż-tuż.


Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wykonywanie różnych form ruchu;
 • konstruowanie, majsterkowanie, budowanie z wykorzystaniem zabawek, materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego;
 • odpowiednie kształtowanie chwytów dłoni;
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych;
 • rozwijanie wiedzy o teatrze;
 • poznanie obrazu graficznego litery „y”;
 • poszerzanie umiejętności  językowych;
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania, uświadomienie, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce;
 • systematyczne uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach jogi;
 • wzbogacenie wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów spożywczych;
 • wypowiadanie się na temat zawodu kucharza;
 • doskonalenie umiejętności  szacowania liczby przedmiotów wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń „mniej”, „więcej”, ”tyle samo”;
 • poznanie i stosowanie cyfr od 1 do 6;
 • wykonywanie ćwiczeń na czas;
 • stymulowanie zmysłu dotyku;
 •  wykonywanie masażyków relaksacyjnych;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 • poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarów;
 • określanie czynności wykonywanych różnych częściach dnia;
 • rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć;
 • rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro;
 • utrwalenie nazwy pór roku;
 • poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności;

Piosenki i wiersze

„A Mikołaj pędzi”

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

„Przyjazd choinki”

sł. L.J. Kern

Po torach, po mostach, pomiędzy górami
Jedzie do Warszawy pociąg z choinkami.
Przypatrzcie się chłopcy, uwaga dziewczynki:
Na każdym wagonie nic tylko choinki.
Już pociąg przystaje, już podróż skończona,
Już jesteś w Warszawie choinko zielona.


Stron 1 z 2

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...