Grupa II „Misie”

Listopad 2023

Opracowała: Katarzyna Kaczmarska

Tematyka kompleksowa

 1. Mój dom
 2. Moje miasteczko
 3. Dawno, dawno temu
 4. Bawimy się w króla i królową

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć;
 • kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu;
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny;
 • wskazuje elementy, z których składa się dom;
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy;
 • wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem;
 • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie orientacji przestrzennej;
 • dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków;
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka;
 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych;
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
 • rozwijanie dużej i małej motoryki;
 • wdrażanie do uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach;
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • kształtowanie umiejętności określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”;
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności;
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka;
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami;
 • stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy;
 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych;
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
 • rozwijanie motoryki dużej i małej.

Wrzesień 2023

Opracowała: Katarzyna Kaczmarska

Tematyka kompleksowa

 1. Przedszkole moim drugim domem.
 2. W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.
 3. Nasze zabawy.
 4. Każdy z nas jest inny

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji — podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych.
 2. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków oraz ubierania się.
 3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa — ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym.
 4. Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie i zabawach grupowych
 5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie — poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 6. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 7. Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 8. Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 9. Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
 10. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 11. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
 12. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.

Piosenki i wiersze

„Do przedszkola”

muzyka: Barbara Tartanus
słowa: Renata Szczypior

1. Do przedszkola co dzień rano,
idę z tatą albo z mamą.
Uśmiechniętą buzię mam,
bo kolegów wielu znam.

Ref.: Jestem wesołym przedszkolakiem,
klaszczę w ręce ram, tam, tam!
W moim przedszkolu jest wspaniale,
tutaj dobry humor mam!

2. Chętnie śpiewam i rysuję,
ładnie w kole maszeruję,
o zabawki zawsze dbam,
bo już cztery lata mam!

Ref.: Jestem wesołym przedszkolakiem,
klaszczę w ręce ram, tam, tam!
W moim przedszkolu jest wspaniale,
tutaj dobry humor mam!

„Nowy kolega”

Krzysio przyszedł do przedszkola
bardzo zapłakany.
Nie zna tu nikogo przecież,
i brakuje mamy.
Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy
roześmiane buzie wkoło.
Popatrz, tu jest Twoje miejsce
zabawimy się wesoło.
Tu Twój znaczek, tam krzesełko.
Pani się uśmiecha miło
masz kolegów — nie narzekaj.

 

„Światełko”

Przez ulice idą dzieci,
gdy zielone światło świeci,
Kiedy żółte się zapali,
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
czekaj grzecznie na zielone.


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...