Grupa V „Rybki”

Wychowawcy
mgr Alina Kowalczyk
mgr Ewa Orszulak

Woźna
Małgorzata Ciszewska

Marzec 2023

  

Opracowała: Alina Kowalczyk

Tematyka kompleksowa

 1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 2. Gdzie się ubiera pani Wiosna?
 3. Z  czego to jest zrobione?
 4. Tydzień Ekologiczny.
 5. O czym marzą zwierzęta?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • zapoznanie ze zjawiskami pogodowymi charakterystycznymi dla przedwiośnia;
 • zapoznanie ze sposobami przewidywania pogody;
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;
 • prowadzenie obserwacji pogody;
 • prowadzenie kalendarza pogody;
 • zapoznanie z oznakami wiosny;
 • zapoznanie z pracami wykonywanymi wiosną w polu i ogrodzie;
 • zapoznanie z budową kwiatu tulipana;
 • odkrywanie liter: f, F; g, G; ł, Ł; w, W — małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • zapoznanie z produkcją i wypiekiem chleba, produkcją sera białego;
 • zapoznanie z produkcją wełny, papieru;
 • zapoznanie ze sposobami wykorzystania gliny;
 • zapoznanie ze sposobami życia zgodnie z ekologią;
 • zapoznanie z rolą jaką pełnią w życiu człowieka słońce, woda, czyste powietrze, las;
 • zapoznanie ze środowiskami życia zwierząt;
 • zapoznanie z rolą zwierząt w życiu człowieka;
 • zapoznanie charakterystycznymi cechami żywiołu wody, ziemi, powietrza i ognia — oraz z rolą jaką pełnią w życiu człowieka;
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej podczas tygodnia ekologicznego.

Luty 2023

  

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Kim będę gdy dorosnę? (cd.)
 2. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
 3. Gdzie puka sztuka?
 4. Co łączy kurę i dinozaura?
 5. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi;
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu;
 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku;
 • określanie swoich zainteresowań;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię);
 • wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku;
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • samodzielne układanie opowiadań;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym;
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych;
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • odkrywanie liter: c, C; p, P; r, R; n, N; małej i wielkiej, drukowej i pisanej;
 • rozpoznawanie cyfr i liczb 0-10;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • zapoznanie ze znakami  matematycznymi „+”, „–”:
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami;
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela;
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie;
 • usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, porównanie dinozaurów do innych zwierząt.

Wiersze i piosenki

„Za górami, za lasami”

sł. Wanda Chotomska

Za górami, za lasami
było miasto z mieszkańcami:
zdun tam piekł torciki z kafli,
piekarz stawiał piece z wafli,
szklarz diamentem łowił ryby,
rybak siecią wprawiał szyby,
górnik prał bieliznę w pralni,
praczka poszła do kopalni,
kowal dmuchał w młot zajadle,
trębacz zamilkł przy kowadle,
fryzjer brzytwą mieszał sosy,
kucharz łyżką ścinał włosy,
nauczyciel siedział w kasie,
kasjer uczył dzieci w klasie,
krawiec igłą kosił łąkę,
rolnik kosą szył jesionkę,
stolarz chorych badał heblem,
lekarz trąbką robił meble,
lodziarz w szkole zmiatał schody,
woźny miotłą kręcił lody,
blacharz z blachy robił buty,
a szewc łatał dach zepsuty…
Rzeźnik wiersz ten deklamował,
pokiełbasił wszystkie słowa.

Stron 1 z 4

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...