Grupa IV „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Emilia Reska
mgr Monika Śmigrodzka

Pomoc nauczyciela
Alicja Garbulewska

Woźna
Lucyna Tomaszek

Marzec 2024

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. W dziecięcym laboratorium.
 2. Zwierzęta sprzed milionów lat
 3. Pogoda marcowa.
 4. Wiosno, ach to ty!
 5. Mamy różne charaktery.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie litery z, Z: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • wypowiadanie się zdaniami na określony temat,
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,           
 • odkrywanie litery u, U: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie zainteresowania procesami zachodzącymi w przyrodzie,
 • wzbogacanie wiedzy na temat roślin,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • utrwalanie wiadomości na temat ptaków  wracających do Polski na wiosnę,
 • odkrywanie litery c, C: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • poszerzenie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie.

Piosenki i wiersze

„Co robią zimą dni tygodnia?”

sł. Joanna Guściora

Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
Już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
Spoglądają na świat mile.
Trawa zmienia swoją zieleń,
Chętnie ją polubi jeleń.
Budzi się przyroda wkoło,
Będzie pięknie i wesoło.
Słońce teraz częściej świeci,
Na dwór wzywa wszystkie dzieci.

Data

Temat dnia

Podstawa programowa.

Temat kompleksowy: W dziecięcym laboratorium

01.03

Kolorowy wulkan

I5,7,II1,2,8,III5,8,IV1,2,5,8,18

Temat kompleksowy: Zwierzęta sprzed  milionów lat

 

04.03

Dino…dino…dinozaury

I5,7,II1,2,4,6,III1,5,8,IV2,4,8

05.03

Prehistoryczne stwory

 I2,3,5,8,II1,2,3,8,III1,5,8,IV1,2,5,7,18

06.03

Milion lat temu

I,5, II4,6,8,III5,8,IV5,7,8,18,20

07.03

Epoka lodowcowa

I2,3,5,8,II2,4,6,III1,8,IV,2,8,9,13

08.03

Wizyta w parku jurajskim

I5,8,II6,8,9,III1,5,8,IV1,2,9,15,18

Temat kompleksowy: Pogoda marcowa

 

11.03

W marcu jak w garncu

I2,3,5,8,II2,3,4,III5,8,IV1,2,4,5,8

12.03

Oznaki wiosny

I5,6,II2,4,6,III1,5,8,IV1,2,4,7,8,15

13.03

Zielony ogródek

I1,2,3,5,II1,2,4,6,III1,3,5,8,IV2,5,8,15,18

14.03

Co pływa? Co tonie?

I1,2,3,II1,2,8,III1,5,8, IV2,5,7,13

15.03

Jakie ubrania nosimy w marcu?

I1,2,3,5,II1,2,4,8,III5,8, IV2,9,15

Temat kompleksowy: Wiosno, ach to ty!

18.03

Powroty ptaków

I1,2,35,8,II1,2,III3,8,9,IV2,4,8,9,18

19.03

Wiosenna matematyka

I5,8,II1,2,4,8, IV5,7,13,IV2,7,12,15

20.03

Wiosenne prace w ogrodzie

I1,2,3,III1,3,5,8,IV2,4,11,18

21.03

Obieg wody w przyrodzie

I5,8,II1,2,4,6,III1,3,5,8,IV2,4,9,13,18

22.03

Kolory wiosny

I1,2,3,II1,5,6,III1,5,8,9,IV2,4,5,11

Temat kompleksowy: Mamy różne charaktery

25.03

Nasze emocje

I1,2,3,II1,2,4,6,III5,6,8,9,IV2,4,8

26.03

Nasze wartości

I5,7,9,II1,2,4,III5,8,IV2,5,7,9

27.03

Zachowania pozytywne i negatywne

I2,7,II,6,III1,2,5,IV1,5,7,9

28.03

Nasze dobre uczynki

I5,8,II1,2,3,6,III,5,6,IV2,4,5,9

29.03

Przyjacielskie stworki

I5,6,II1,4,6,III1,5,6,IV1,2,5,6,18

Opracowano na podstawie Programu wychowania przedszkolnego wyd. MAC w oparciu o przewodnik i materiały metodyczne cyklu „Kolorowe karty” poziom B+ oraz pomysły własne.

Styczeń 2024

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Tak mija nam czas.
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Kim są rodzice moich rodziców?
 4. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?
 5. Gdzie puka sztuka?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wzbogacanie wiedzy na temat zegarów,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  odkrywanie litery s, S: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 •  zapoznanie ze sposobem odczytywania godzin na tarczy zegara,
 •  zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów,
 • rozwijanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • utrwalanie nazw miesięcy, dni tygodnia i pór roku,
 • dbanie o estetykę wykonywanej pracy,
 •  zapoznanie z zawodem zegarmistrza,
 •  wzbogacanie wiedzy o zimowych potrzebach zwierząt,
 •  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów,
 • odkrywanie litery n, N: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 •  zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 •  ćwiczenie dykcji,
 •  poszerzanie wiedzy o pracy leśniczego,
 •  poznawanie tropów zwierząt,
 •  wzbogacanie informacji przyrodniczych,
 •  rozwijanie umiejętności odczytywania kodu,
 •  odkrywanie litery b, B: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 •  rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 •  utrwalanie umiejętności przeliczania w zakresie 7,
 •  dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 •  utrwalanie wiedzy na temat sposobów spędzania czasu z dziadkami,
 •  zapoznanie z drzewem genealogicznym,
 •  utrwalanie nazw wybranych zawodów,
 • zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania wybranych zawodów,
 • poznanie form uczestnictwa w kulturze,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w teatrze, kinie, muzeum i filharmonii.

Piosenki i wiersze

„Co robią zimą dni tygodnia?”

sł. T. Fiutowska

Gdy tylko słońce na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek — zjeżdża na sankach.
Wtorek lepi bałwanka.
Środza narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: „Hej, baw się z nami!”
A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.


Stron 1 z 2

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...