Grupa IV „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Emilia Reska
mgr Monika Śmigrodzka

Pomoc nauczyciela
Alicja Garbulewska

Woźna
Lucyna Tomaszek

Listopad 2023

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Jesienny czas.
 2. Co powinienem wiedzieć o Polsce.
 3. A deszcz pada i pada.
 4. Zdrowie naszym skarbem.
 5. Co ułatwia pracę w domu?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • odkrywanie litery t, T: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych ,
 • rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania,
 • rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • odkrywanie litery i, I: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby: 6,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków,
 • odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • zdobywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem,
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • utrwalanie nazw specjalizacji lekarskich,
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • rozwijanie poczucia bycia częścią grupy,
 • odkrywanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wyznaczanie części wspólnej zbiorów,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań.

Piosenki i wiersze

„Polska”

sł. R. Przymus

Polska — to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska — Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.


Wrzesień 2023

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. W przedszkolu.
 2. Oto ja.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Jesień w parku,w lesie.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • przypomnienie zasad panujących w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznanie miejsc znajdujących się w przedszkolu,
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym,
 • rozwijanie koncentracji i uwagi,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • wykonywanie poleceń według instrukcji,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przypomnienie nazw części ciała,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozpoznawanie podstawowych zmysłów,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozwijanie pamięci,
 • układanie rytmów,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalanie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

Piosenki i wiersze

„Koszyk pełen witamin”

sł. K. Cebula

Idzie po sadzie, ogrodzie i lesie,
kosz ogromny ze sobą niesie.
To pani jesień przemierza świat
i bardzo się spieszy.
Idzie odwiedzić przedszkola.
Bardzo się z tego cieszy.
Niesie z dumą ogromny kosz,
który doceni każdy smakosz.
W nim skrywa się to, co dobre i zdrowe,
smaczne, soczyste i kolorowe.
Kosz z kalafiorami, selerami i porami,
malinami, śliwkami, orzechami i jabłkami.
Kosz witamin, niczym natury pełna apteka,
na każdego dziś w przedszkolu czeka.


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...