Certyfikaty

Zielony Certyfikat

Zielony Certyfikat to znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany za działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Przedszkole nasze, jako placówka spełniająca określone  wymagania stawiane przez Ogólnopolski Zespół Programu „Zielony Certyfikat” i Komisję Certyfikacyjną, powołaną przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej otrzymało Zielony  Certyfikat I i II stopnia.

 


Mecenas Polskiej Ekologii

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od ośmiu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem głównym konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych „Europa Nasz Dom”. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.


Wiślana Szkoła

Program edukacji ekologicznej, opracowany przez Fundację Nasza Ziemia i skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Obok części edukacyjnej, program tworzyła też część konkursowa, w ramach której placówki mogły przystąpić do zdobywania certyfikatu „Wiślanej Szkoły”. Aby otrzymać to unikatowe wyróżnienie, należało wykonać sześć zadań konkursowych, dokumentując zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz rzeki:

 • umieszczenie informacji o rzece Wiśle i o projekcie na stronie internetowej szkoły i na tablicy szkolnej
 • przeprowadzenie min. 5 lekcji/zajęć na temat Wisły
 • przeprowadzenie wycieczki nad Wisłę
 • przeprowadzenie konkursu nt. Wisły
 • zorganizowanie akcji wolontariatu szkolnego na rzecz Wisły
 • zorganizowanie Szkolnego Dnia Wisły

Powyższe zadania zostały przez nasze Przedszkole zrealizowane, dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat „Wiślanej Szkoły”.


Zielona Flaga

Certyfikat nadawany placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15 000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd, Azji i Oceanii. Eco-Schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskiem (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.


Varsavianistyczna Szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
 • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
 • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
 • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W dniu 3 listopada 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wręczyło po raz pierwszy certyfikaty „Varsavianistycznej Szkoły”. Uroczystość odbyła się w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a. Certyfikaty wręczali Pan Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Pani Zofia Gajewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany, Pani Beata Michalec – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Pani Małgorzata Wojtatowicz – Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

W uroczystości wzięły udział także dzieci z naszego przedszkola. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...