Opłaty

Żywienie

W roku szkolnym 2023/24 stawka żywieniowa wynosi

 • 16 zł (za wszystkie posiłki)
 • 12 zł (bez podwieczorków)

Terminy płatności za:

 • wrzesień — od 1 do 5 września 2023 r.
 • październik — do 30 września 2023 r.
 • listopad — do 30 października 2023 r.
 • grudzień — do 30 listopada 2023 r.
 • styczeń — od 1 do 5 stycznia 2024 r. (płatne w styczniu; prosimy o nieopłacanie styczniowego wyżywienia w grudniu)
 • luty — do 30 stycznia 2024 r.
 • marzec — do 29 lutego 2024 r.
 • kwiecień — do 30 marca 2024 r.
 • maj — do 30 kwietnia 2024 r.
 • czerwiec — do 30 maja 2024 r.

Dzieci nowo przyjęte:
Opłatę za wrzesień i październik należy wnieść w pełnej wysokości:

 • liczba dni roboczych x 16 zł (za wszystkie posiłki);
 • liczba dni roboczych x 12 zł (w przypadku dzieci odbieranych przed podwieczorkiem).

Dzieci kontynuujące:
Opłacają wyżywienie za wrzesień po opublikowaniu należności w iPrzedszkolu (prosimy o zwrócenie uwagi na znak kwoty podanej w systemie: dodatnia oznacza kwotę, jaką należy wpłacić, ujemna — nadpłatę).
Nadpłaty za rok szkolny 2022/23 będą uwzględniane w kolejnych miesiącach.

Dzieci, które ukończyły wychowanie przedszkolne w naszej placówce:
Nadpłaty za rok szkolny 2022/23 będą zwracane na konta. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, bardzo prosimy o złożenie podania o zwrot nadpłaty za żywienie dostępnego na stronie internetowej przedszkola w zakładce Dla Rodziców > Opłaty > Żywienie.

Od listopada będą uwzględniane odpisy za poprzednie miesiące (w listopadzie za wrzesień, w grudniu za październik, itd.). Prosimy o wpłacanie kwot publikowanych w systemie iPrzedszkole.

W przypadku wątpliwości dotyczących opłat prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem gospodarczym pod numerem telefonu +48 22 663 92 81 wew. 9.

Opłatę za żywienie dziecka należy przelać na konto nr
78 1030 1508 0000 0005 5021 2056

Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy
ul. Stefana Żeromskiego 29

01-882 Warszawa


Tytuł wpłaty: Żywienie - opłata za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]

 

Zarządzenie nr 1302/2017 z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.


Rada Rodziców

Proponowane wysokości składek na Radę Rodziców:

 • jedno dziecko: 40,00 zł;
 • dwoje dzieci: 60,00 zł;
 • troje dzieci: 70,00 zł.

Radę Rodziców należy opłacić, zgodnie z zadeklarowaną kwotą, do 15 dnia każdego miesiąca (składka za czerwiec — do 30 maja)


Opłatę za radę rodziców należy przelać na konto nr
43 1090 1014 0000 0001 0030 2979

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”
01-864 Warszawa
ul. Kochanowskiego 9a


Tytuł wpłaty:
Składka na Radę Rodziców [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]


Pozostałe opłaty

Ubezpieczenie - przedszkole nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci uczęszczających do przedszkola. Ubezpieczenie NNW rodzice opłacają we własnym zakresie.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...