Grupa VI „Biedronki”

Wychowawcy

mgr Joanna Kieszek
mgr Emilia Reska

Woźna
Bogusława Rubin

Listopad 2022

Opracowała: Joanna Kieszek

Tematyka kompleksowa

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
 3. Czy kujawiak może tańczyć krakowiaka?
 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
 5. Podróż w nieznane.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wdrażanie do pomocy w obowiązkach domowych;
 • odkrywanie litey T, t/I, i/D, d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • wymienianie nazw członków rodziny, nazywanie relacji między nimi;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt;
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • wdrażanie ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola oraz w domu;
 • rozwijanie wiedzy na temat praw i obowiązków dzieci;
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia: prawa, obowiązki;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej podczas zabaw muzycznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczno-techniczne;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;
 • rozpoznawanie różnic pomiędzy wsią a miastem;
 • poznanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie;
 • rozpoznawanie i nazywanie zapisu cyfrowego liczb: 5, 0, 6;
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski (mapa, miasta);
 • wzbogacanie wiedzy na temat walorów turystycznych Polski;
 • zdobywanie wiadomości o sławnych Polakach;
 • zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską;
 • ­rozwijanie mowy, pamięci, sprawności fizycznej, umiejętności plastycznych;
 • poznanie znaków: =, < ,>;
 • poszerzanie informacji na temat różnych regionów Polski (stroje ludowe, tańce ludowe);
 • rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;
 • poznawanie ogólnej budowy warzyw i owoców dojrzewających jesienią, sposobów ich zbierania;
 • poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej;
 • przypominaenie i utrwalenie zasad higieny (np. mycie rąk, kichanie itp.).

Piosenki i wiersze

„Niedźwiadki niejadki”

sł. S. Karaszewski

Żyły w lesie małe misie,
a tych misiów było sześć.
Siadły raz przy pełnej misie,
ale żaden nie chciał jeść!

Co tu robić, co tu robić,
nie chcą misie jeść!

Prosi mama niedźwiedziowa,
prosi tata, duży miś:
„Moi mili jedzcie obiad,
dobry miodek mamy dziś”!

Co tu robić, co tu robić,
nie chcą misie jeść!

Zjadła mama, zjadł i tata,
a niedźwiadki — hopsa — w las.
„Co tam obiad, mała strata!
Tysiąc przygód czeka nas”.

Co tu robić, co tu robić,
nie chcą misie jeść!

Wyhasały się niedźwiadki,
jeść wołają wszystkie sześć.
„Wielka szkoda — mówi mama —
ale nie ma już co jeść”.

Mówią misie: Oj, chce mi się,
oj, chce mi się jeść!”
Biedne misie, głodne misie,
co nie chciały jeść!


Październik 2022

Opracowała: Emilia Reska

Tematyka kompleksowa

 • Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Kto może być nauczycielem?
 • W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • zapoznanie z literą: a, A, l, L, o, O, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 1, 2, 3
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych
 • poznanie zawodu lekarza, dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznanie cech kwadratu
 • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, kreatywności
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • zapoznanie z pracą nauczyciela
 • utrwalenie pojęcia para
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody
 • wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat ptaków, zwrócenie uwagi na ptaki, które odlatują, przylatują i zostają w Polsce na zimę
 • rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry
 • rozwijanie postawy badawczej
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej

Piosenki i wiersze

„Pani Jesień”

sł. Z. Dąbrowska

Przeszedł sobie dawno
śliczny, złoty wrzesień...
Teraz nam październik
Dała pani jesień...

Słonko takie śpiące,
coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami
cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.

Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto – złote,
a tamte – brązowe.


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...