Grupa VI „Biedronki”

Wychowawcy

mgr Joanna Kieszek
mgr Emilia Reska

Woźna
Bogusława Rubin

Luty 2023

Opracowała: Joanna Kieszek

Tematyka kompleksowa

 • Kim będę, gdy dorosnę?
 • Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
 • Gdzie puka sztuka?
 • Co łączy kurę i dinozaura?
 • Park jurajski.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 •  zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • wzbogacenie wiedzy o wybranych zawodach,
 • zapoznanie z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami
 • odkrywanie litey C,c/P,p/R,r : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem „+” i „–”, 
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9, 
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy, pamięci, 
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza i ze sposobami korzystania z biblioteki,
 • zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • zapoznanie z wyglądem sali teatralnej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,
 • rozwijanie ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej podczas zabaw muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczno-techniczne, 
 • układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, 
 • poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami, 
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,
 • zapoznanie z pracą paleontologa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola oraz w domu, 
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • przypominanie i utrwalanie zasad higieny (np. przy myciu rąk, kichaniu itp.).

Styczeń 2023

Opracowała: Emilia Reska

Tematyka kompleksowa

 • Czy można cofnąć czas?
 • Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
 • Kto to taki: mama mamy, tata taty?
 • Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?
 • Zimowe zabawy.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • zapoznanie z literą: u, U, j, J, y, Y  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 8, 9;
 • zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu;
 • odczytywanie godzin na zegarze;
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy;
 • zapoznanie z następstwem pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku;
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat ptaków zimujących w Polsce, sposobów bezpiecznego dokarmiania zwierząt;
 • rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych;
 • zapoznanie z pracą leśniczego;
 • zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami dziadków;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem;
 • kształtowanie postawy szacunku do osób starszych;
 • zapoznanie z wybranymi  tradycjami karnawałowymi, grami i zabawami;
 • zapoznanie z tradycją tłustego czwartku;
 • zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie z rówieśnikami;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • rozwijanie kompetencji językowych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej.

Stron 1 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...