Grupa V „Rybki”

Wychowawcy
mgr Alina Kowalczyk
mgr Ewa Orszulak

Woźna
Małgorzata Ciszewska

Styczeń 2023

  

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Czy można cofnąć czas ? (cd.)
 2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
 3. Kto to taki : mama mamy, tata, taty?
 4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?
 5. Kim będę gdy dorosnę ?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • odkrywanie liter: u, U; j, J; y, Y;  małej i wielkiej, drukowej i pisanej.
 • rozpoznawanie cyfr i liczb: 8; 9;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

Wiersze i piosenki

„Dziwny pies”

sł. Danuta Wawiłow

1, 2, 1, 2,
pewna pani miała psa

3 i 4, 3 i 4,
pies ten dziwne miał maniery

5 i 6, 5 i 6,
pies ten lodów nie chciał jeść

7, 8, 7, 8,
wciąż o kości tylko prosił

9, 10, 9, 10,
kto z was kości mu przyniesie?

Może ja, może ty?
Licz od nowa; raz, dwa, trzy!

 

Grudzień 2022

  

Opracowała: Alina Kowalczyk

Tematyka kompleksowa

 1. Co cieszy Mikołaja?
 2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 3. O czym w Święta Bożego Narodzenia każdy z nas pamięta?
 4. Który żywioł jest najważniejszy?
 5. Czy można cofnąć czas?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami popularnych sportów zimowych;
 • podkreślenie znaczenia ruchu dla zdrowia;
 • zapoznanie z właściwościami wody i lodu;
 • zapoznanie z obchodami Mikołajek i Barbórki w Polsce;
 • zapoznanie z symbolami bożonarodzeniowymi;
 • zapoznanie z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi;
 • zapoznanie ze właściwościami chemicznymi popularnych produktów spożywczych używanych w trakcie przygotowań świątecznych;
 • zapoznanie z różnymi sposobami przygotowania pierników świątecznych;
 • wprowadzenie litery s, S — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie litery b, B — zapoznanie z pisownią;
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia;
 • zapoznanie charakterystycznymi cechami żywiołu wody, ziemi, powietrza i ognia — oraz z rolą jaką pełnią w życiu człowieka;
 • zapoznanie z narzędziami używanymi do mierzenia czasu kiedyś i dziś;
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu;
 • wykonanie modelu zegara i ćwiczenia odczytywania na nim pełnych godzin;
 • zapoznanie ze zwyczajami pożegnania Starego Roku i powitania Nowego Roku.

„Wigilia”

sł. Jadwiga Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona
i na sianku opłatek spoczywa,
mama głośno do stołu zaprasza,
bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.
 
Wszyscy sobie życzenia składają,
najpiękniejsze, świąteczne i szczere,
babcia nawet łezkę uroniła,
bo jest miłość, radość i wzruszenie.
 
A gdy znikną ze stołu pierogi,
kluski z makiem i zupa grzybowa,
wtedy czas rozpakować prezenty
i radośnie wspólnie kolędować.

 

Stron 1 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...