Grupa V „Rybki”

Wychowawcy
mgr Alina Kowalczyk
mgr Ewa Orszulak

Woźna
Małgorzata Ciszewska

Listopad 2022

  

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
 3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
 5. Co cieszy Mikołaja?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • odkrywanie liter: t, T; i,I; d, D, k, K; e, E;  małej i wielkiej, drukowej i pisanej.
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • rozpoznawanie cyfr i liczb: 5; 0; 6; 7;
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, Internetu;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 • nazywanie największych rzek — Wisły i Odry, morza — Bałtyku, gór — Tatr — oraz większych miast Polski.
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski;
 • poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej — globusa:
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz;
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat.
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
 • dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.

„Katechizm polskiego dziecka”

sł. W. Bełza

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Październik 2022

  

Opracowała: Alina Kowalczyk

Tematyka kompleksowa

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
 2. Kto może być nauczycielem?
 3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • zapoznanie z zasadami dbania o zdrowie;
 • zapoznanie z narzędziami pracy lekarza;
 • utrwalenie piramidy żywienia;
 • zapoznanie z pracą nauczyciela;
 • zapoznanie z rolą wiatru w życiu roślin i zwierząt;
 • zapoznanie z powstawaniem energii z wiatru i sposobami oszczędzania energii;
 • podkreślenie znaczenia ruchu dla zdrowia;
 • zapoznanie ze sposobami adaptacji zwierząt do zmieniających się pór roku;
 • zapoznanie z ptakami, które odlatują, przylatują i które pozostają w Polsce na zimę;
 • wprowadzenie litery a, A — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie litery l, L — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie litery o, O — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie litery m, M — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie cyfry 1 — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie cyfry 2 — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie cyfry 3 — zapoznanie z pisownią;
 • wprowadzenie cyfry 4 — zapoznanie z pisownią;
 • zapoznanie z figurą geometryczną kwadratem;
 • zapoznanie z pojęciem „para”.

Stron 2 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...