Grupa IV „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Anna Eysmont

Nauczyciel wspomagający
Zofia Wojtkowska

Woźna
Anna Zasłonka

Marzec 2023

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Projekt — pieniądze. 
 2. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 3. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 4. Marcowa pogoda.
 5. Wiosenne przebudzenia.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 •  poznawanie, w sposób pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne), wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych,
 •  poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz, zabawy z globusem, np. zabawa,
 •  rozwiazywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin,
 •  powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek,
 •  zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać,
 •  doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 •  przygotowanie do czytania- próby czytania niektórych nazw obrazków,
 •  rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
 •  odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 •  posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 •  tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku,
 •  klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 •  uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych: bieżnych, w parach, w kole, z elementem współdziałania, z elementem skoku, czołgania się,
 •  poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm),
 •  obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyją-ce, poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady,
 •  obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.).

Piosenki i wiersze

„Wiona”

Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.

Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.

W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.

Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród


Luty 2023

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 2. Muzyka wokół nas
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 4. Projekt: Pieniądze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela.

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika.

Ziemia – planeta ludzi

Świat bliski i świat daleki

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.

Procesy poznawcze

Myślenie przyczynowo-skutkowe

 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.

Myślenie (twórcze)

 • stosowanie różnych technik i metod twórczych, np.: oskomatów (uzupełnianie bazgrołów tak, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii itp.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Rodzina

Własne możliwości

 • prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.
 • podejmowanie nowych, trudniejszych

Wiedza o rodzinie

 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.

 

 

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018


Piosenki i wiersze

„Mały muzyczny świat” (piosenka)

1. Niech nikt uszu nie zatyka, nie zatyka,
bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
To muzyka z serca grana, taka pięknie roześmiana!

Ref.: Już bębenek gra: daba dam, dam, dam.
Marakasy robią miły szum, szum, szum.
Trójkąt dzyń, dzyń, dzyń, nutki dzwoni mi,
a talerze brzęczą bardzo głośno: bum, bum, bum.
Mamo, tato, oto dla was jest muzyka.
To muzyka moich małych sześciu lat.
Chociaż głośna, niech nikt uszu nie zatyka,
bo gram o najlepszych chwilach, które tworzą mój mały świat.

2. Niech nikt oczu nie zamyka, nie zamyka,
bo to moja jest muzyka, jest muzyka.
Raz wesoła, raz smutnawa,
raz skacząca, a raz łzawa.

Ref.: Mamo, tato…


Stron 1 z 4

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...