Grupa IV „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Anna Eysmont

Nauczyciel wspomagający
Zofia Wojtkowska

Woźna
Anna Zasłonka

Styczeń 2023

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zima i zwierzęta.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Projekt — zabawki.
 5. Baśnie, bajki, bajeczki.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń,
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
 • odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, słuchanie muzyki o różnym charakterze,
 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie, improwizowanie piosenek ruchem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, ptaków w karmnikach,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce, podawanie ich cech,
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym,
 • poznawanie ludzi różnych ras; poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
 • podawanie ich podstawowych cech, określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

Piosenki i wiersze

„Styczeń”

Nowy Rok zawitał wreszcie
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach stycznia?
Dzień rośnie po trosze!

Wróbelkowi serce rośnie,
że wiosny doczeka,
chociaż jeszcze droga do niej
mroźna i daleka.

Rosną w styczniu zaspy śniegu,
że wóz w nich ugrzęźnie
a na szybach rosną srebrne
liście i gałęzie.

Więc na inne pory roku,
nie patrzy zazdrośnie
mroźny styczeń: bo w nim także
mnóstwo rzeczy rośnie!


Grudzień 2022

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat?
 2. W oczekiwaniu na Mikołaja.
 3. Idzie zima ze śniegiem.
 4. Idą Święta.
 5. Projekt — prezenty.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
 • Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • Wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, odróżnianie druku od pisma.
 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą i nazywanie ich.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza.
 • Nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 • Stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie określeń: nad, pod, obok, na, przed, za
 • Rozwijanie umiejętności odtwarzania wzoru.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 7.
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów.

Piosenki i wiersze

„Na złotym dywanie”

sł. D. Gellner

Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!

Stanęłaś w pokoju
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.

Usiądę przy tobie!
I podam ci rękę.
To nic,
że masz trochę
kłującą sukienkę!

 


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...