Grupa IV „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Anna Eysmont

Nauczyciel wspomagający
Zofia Wojtkowska

Woźna
Anna Zasłonka

Listopad 2022

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 5. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wzbogacanie wiedzy o rodzinie
 • rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców
 • przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • poznawanie zawodu architekta, murarza
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby
 • rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nim sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności
 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 • zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka
 • dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków
 • zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się do warunków pogodowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych
 • poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena
 • rozumie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami
 • wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych

Piosenki i wiersze

„Deszczowe podróże”

sł. D. Gellner

Wszystkie kalosze,
Te małe i duże,
Wszystkie kalosze
Kochają podróże.
Przechadzki po błocie,
Spacerki, wycieczki
Gdy z nieba spadają,
Deszczowe piłeczki.

Gdy mokre są dachy,
I w rynnie coś dzwoni,
A każda kropelka,
Jak srebrny pomponik
Te wszystkie kalosze,
te małe i duże
ruszają przed siebie
w deszczowe podróże.

 


Październik 2022

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień… do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia terminu owoce egzotyczne; podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patison, bakłażan, kabaczek
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
  • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
  • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
  • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Myślenie (przyczynowo-skutkowe)

 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego

Dodawanie i odejmowanie

 • kojarzenie dodawania z przybywania elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • ilustracyjnych
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • opowieściach ruchowych
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018


Piosenki i wiersze

„Jesienny pociąg”

sł. Dorota Gellner

Stoi pociąg na peronie —
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie —
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone


Stron 2 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...