Grupa III „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Małgorzata Wojdyga

Woźna
Lidia Sadowska

Maj 2022 r.

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Łąka wiosną 
 2. Wiosna na wsi
 3. Znam różne zawody
 4. Moi rodzice
 5. Zabawy na łące

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer, podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • liczenie palców, przedmiotów itp., porównywanie zbiorów, tworzenie par elementów,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych i ich głosów.
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie wrażliwości zmysłowej w trakcie różnych działań,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,
 • poszerzenie kompetencji językowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni, rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zachęcenie do ćwiczeń z różnymi przyborami,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,rozwijanie koncentracji uwagi,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

Wiersze

Łąka

Łąka tylu ma mieszkańców:
zwierząt, roślinek bajkowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Każdy kwiatek kolorowy.

Na rumianku w pięknej sukni
przycupnęła biedroneczka.
Taka ładnie wystrojona,
w czarne kropki sukieneczka.

Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci,
więc zatańczmy z nimi chwilę…

Prezenr dla taty i mamy

Niechaj nam rosną wiosenne kwiatki,
barwne krokusy, kaczeńce, bławatki.
Tych kwiatów bukiet dziś nazrywamy
i będzie prezent dla taty i mamy.

Bo nasza mama — najlepsza na świecie,
jest taka piękna jak kwiaty w bukiecie,
Jest taka dobra jak promienie słońca
i kocha nas miłością, która nie ma końca…

Nasz tata kochany wciąż troszczy się o nas…
A kiedy nam smutno bierze nas w ramiona,
A kiedy coś boli pociesza serdecznie,
Z tatą jak na łące — zawsze jest bajecznie…Ćwiczenia logopedyczne

Od kwietnia ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce „Kącik logopedyczny

Kwiecień 2022 r.

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Zwierzęta dżungli i sawanny
 2. Chciałbym być sportowcem.
 3. Wielkanoc.
 4. Dbamy o przyrodę.
 5. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),
 • uważne słuchanie rozmówcy, odpowiadanie na pytania, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • dostrzeganie zmian w otoczeniu poprzez obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • doskonalenie myślenia matematycznego -liczenie palców, przedmiotów itp., tworzenie prostych zbiorów, przeliczanie elementów,
 • utrwalanie i kultywowanie tradycji wielkanocnych, zwrócenie uwagi na symbolikę świąt, tworzenie ozdób i dekoracji związanych z obchodami Wielkanocy,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne, obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • zapoznanie z miejscem Polski i Europy na mapie, utrwalenie polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie patriotyzmu i przynależności narodowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Piosenki i wiersze

Dzieci dbają o środowisko

sł. Beata Forma

W zgodzie z przyrodą
żyją wszystkie dzieci.
Kochają jasne słonko,
które na niebie świeci.

Często też dorosłym
dobry przykład dają —
w wyznaczonych miejscach
śmieci zostawiają.

Nie łamią gałęzi,
dbają o rośliny,
podczas wycieczek do lasu
nie płoszą zwierzyny.Ćwiczenia logopedyczne

Od kwietnia ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce „Kącik logopedyczny

Stron 1 z 6

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...