Grupa III „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Monika Śmigrodzka

Woźna
Izabela Kania

Listopad 2022

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Moja rodzina
 2. Mój dom
 3. Moje prawa i obowiązki
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 5. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wzbogacanie wiedzy o rodzinie
 • rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców
 • przybliżanie dzieciom efektu odbicia i symetrii
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • poznawanie zawodu architekta, murarza
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby
 • rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
 • wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nim sprzętów i przedmiotów oraz wykonywanych czynności
 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 • zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka
 • dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków
 • zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się do warunków pogodowych
 • wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych
 • poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie
 • przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała
 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena
 • rozumie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami
 • wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych

Piosenki i wiersze

Zabawa

Głowa, szyja, brzuch, kolana,
gimnastyka już od rana.
Ręce w górę, skłon głęboki,
rozglądamy się na boki.
Teraz wszyscy usiądziemy
i przez chwilę odpoczniemy.

„Gimnastyka”

sł. Jadwiga Koczanowska

Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady,
trzeba ćwiczyć nie ma rady!
To dla zdrowia i urody,
niezawodne są metody.


Księga sałatek

Stron 2 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...