Grupa II „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Monika Śmigrodzka
mgr Krystyna Olszewska

Pomoc nauczyciela
Krystyna Niedziałek

Woźna
Izabela Kania

Styczeń 2022 r.

Opracowała: Krystyna Olszewska

Tematyka kompleksowa

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zwierzęta są głodne
 3. Babcia i dziadek
 4. Zimowe zabawy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Kształtowanie umiejętności planowania.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
 • Zapoznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,poznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Wiersze i piosenki

„Zimo kochana”

(piosenka)

I. Zimo, zimo, zimo kochana,
daj nam dużo śniegu, zrobimy bałwana,
daj nam dużo śniegu, zrobimy bałwana.

II. Posyp śniegiem lasy i góreczki,
aby wszystkie dzieci poszły na saneczki,
aby wszystkie dzieci poszły na saneczki.

„Domek dla ptaków”

Wiersz Ireny Suchorzewskiej

Dziś w przedszkolu
Krzyś i Tomek
zmajstrowali
ptaszkom domek.
Jest podłoga,
jest i daszek,
żeby się mógł
schronić ptaszek.
Jest tam miejsce
na okruszki
dla wróbelka,
pośmieciuszki.
Jest i gwoździk
na skwareczki
dla łakomej
sikoreczki.

Rymowanka o dziadku i babci.

Babciu, babciu, życzę ci
zdrowia, szczęścia, dobrych dni.
I słoneczka cały czas.
Babciu, babciu, kochaj nas!

Dziadku, dziadku, życzę ci
zdrowia, szczęścia, dobrych dni.
I słoneczka cały czas.
Dziadku, dziadku, kochaj nas!Ćwiczenia logopedyczne

Opracowała: Elżbieta Niemaszyk

Zabawa logopedyczna dla dzieci, które nie mówią „r”

Aby nauczyć język wibracji, kładziemy kółeczka z dziurkacza albo inne małe kawałki papieru na koniec

języka i zachęcamy dziecko do energicznego zdmuchiwania.
Ile przy tym radości :-).

Bębenek — uderzanie językiem o wałek dziąsłowy za górnymi zębami.


Zdjęcia i nagrania świąteczne

Zdjęcia i nagrania świąteczne

Aby rozpakować pliki z filmem należy zainstalować odpowiedni program np. 7-zip (do pobrania z: https://www.7-zip.org) lub inny obsługujący pliki 7z.

Jeśli po kliknięciu w link otworzy się plik tekstowy, należy powrócić na tę stronę, kliknąć prawym przyciskiem myszy w odpowiedni link i wybrać z menu „Zapisz element docelowy jako...”, i zapisać plik.

Do rozpakowania pliku z filmem niezbędne jest hasło.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...