Grupa II „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Monika Śmigrodzka
mgr Krystyna Olszewska

Pomoc nauczyciela
Krystyna Niedziałek

Woźna
Izabela Kania

Maj 2022 r.

Opracowała: Krystyna Olszewska


Tematyka kompleksowa

 1. Łąka wiosną  
 2. Wiosna na wsi
 3. Znam różne zawody
 4. Moi rodzice
 5. Zabawy na łące

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych i ich głosów.
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.  
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,  
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie wrażliwości zmysłowej w trakcie różnych działań,  
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,  
 • poszerzenie kompetencji językowych,
 •  rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni.
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zachęcenie do ćwiczeń z różnymi przyborami, 
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,   
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia

Wiersze i piosenki

Zawody

sł. Bożena Forma

Różne są zawody:
ekspedientka, lekarz,
listonosz, fryzjer,
sekretarka, piekarz.

Mama jest śpiewaczką,
a tato pilotem —
wiezie pasażerów
szybkim samolotem.

Babcia jest krawcową,
a strażakiem dziadek,
karetką pogotowia
jeździ wujek Tadek.

A kim ja zostanę?
Kierowcą rajdowym,
spikerem, piekarzem
lub posterunkowym.

Jesteśmy razem

sł. Barbara Szelągowska

Zakwitły maki w ogrodzie.
Mamie je podaruję.
A siostra zrobi laurkę –
sama ją namaluje.
Ja tacie umyję samochód
i zrobię to razem z bratem.
Sam raczej bym nie dał rady
obydwaj kochamy tatę!
Każdy zna takie słowo,
ważne dla córki, dla syna.
Oznacza miłość, wspólnotę...
Jakie to słowo?
RODZINA!Kwiecień 2022 r.

Opracowała: Monika Śmigrodzka


Tematyka kompleksowa

 1. Zwierzęta dżungli i sawanny
 2. Chciałbym być sportowcem.
 3. Wielkanoc.
 4. Dbamy o przyrodę.
 5. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś),
 • uważne słuchanie rozmówcy, odpowiadanie na pytania, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • dostrzeganie zmian w otoczeniu poprzez obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • doskonalenie myślenia matematycznego -liczenie palców, przedmiotów itp., tworzenie prostych zbiorów, przeliczanie elementów,
 • utrwalanie i kultywowanie tradycji wielkanocnych, zwrócenie uwagi na symbolikę świąt, tworzenie ozdób i dekoracji związanych z obchodami Wielkanocy,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne, obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • zapoznanie z miejscem Polski i Europy na mapie, utrwalenie polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie patriotyzmu i przynależności narodowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

Wiersze i piosenki

Gimnastyka

sł. Jadwiga Koczanowska

Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć — nie ma rady.
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.

Rymowanka

Jestem Polakiem, a ja — Polką.
Moim krajem Polska jest.
Stolicą Polski jest Warszawa,
co nad Wisłą rozciąga się.Ćwiczenia logopedyczne

Od kwietnia ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce „Kącik logopedyczny


Stron 2 z 7

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...