Aktualności

Mały miś w świecie wielkiej literatury

  

Szanowni Rodzice.

Kolejny raz Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy budzić ich zamiłowanie do czytania książek przystępując do projektu.

Zachęcamy do wsparcia nas w tym projekcie.

  1. Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny — rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami tj. zachęcenie do czytania w domu misiowi;
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie — codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich;
  3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów — dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;
  4. Działanie na rzecz poznawania polskiej literatury — prezentacja polskiej literatury dzieciom;

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wróć

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...